::: วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพนาทวี :::


วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์ 0-7437-1805
โทรศัพท์ 0-7437-805
Website : http://nathawee.ac.th